Bethink Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z  siedzibą  w Poznaniu (ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS 0000668811, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 32 400,00 PLN, NIP: 781-194-37-56, REGON: 366802351

NAJPROŚCIEJ MÓWIĄC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą  w Poznaniu (ul. Podlaska 15, 60-623 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego  Rejestru  Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i WIlda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod  numerem KRS 0001022350, posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 50.000,00 zł, NIP: 7812047975, REGON: 524597311